30 فروردین 1392

کتاب علم آب_مفاهیم و کاربردها

کتاب علم آب_مفاهیم و کاربردها
عنوان : کتاب علم آب_مفاهیم و کاربردها
عنوان انگلیسی : The science of water: Concepts and applications, 2nd edition
موضوع : زمین شناسی
نویسنده : Frank R.Spellman
زبان : انگلیسی
نوع مطلب : EBook
نوع فایل : PDF
حجم : 4.74 مگابایت
تعداد صفحات : 64

توضیحات کتاب :
با پذیرش این حقیقت که آب در همه‌جا وجود دارد، این سوال همیشگی درباره‌ی کارکرد آب همچنان باقی است که آیا منابع محدود آب در زمین را می‌توان برای پاسخگویی به تقاضاهای روبه‌رشد آینده، پایدار نگه‌داشت؟
اولین نسخه کتاب “علم آب؛ مفاهیم و کاربردها” به‌‌عنوان یک اثر قدرتمند از وضعیت علوم آب منتشر گشت. نسخه دوم این کتاب پرفروش، کانون توجه را بر اهمیت حیاتی نقش آب در دوام آینده قرار داده است.

دانلود کتاب در ادامه مطلب
11 دی 1391

کتاب مبانی پهنه بندی لرزه ای و روشهای تحلیل خطر زمینلرزه

کتاب مبانی پهنه بندی لرزه ای و روشهای تحلیل خطر زمینلرزه
عنوان : کتاب مبانی پهنه بندی لرزه ای و روشهای تحلیل خطر زمینلرزه
نویسنده : مهندس مالکی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 19
حجم : 735 کیلوبایت

درباره کتاب :
براي طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله، شناخت جنبش نيرومند زمين كه انتظار مي رود در طول عمر مفيد سازه رخ دهد از اهميت ويژه اي برخوردار است .بهترين راه براي شناخت ويژگيهاي جنبش نيرومند زمين، بدست آوردن نمودار حركت زمين از جمله شتاب نيرومند زمين در هنگام رويداد زمينلرزه هاي متوسط تا بزرگ مي باشد و اين امر بوسيله دستگاه شتابنگار موجود در محل و رخداد زمينلرزه در گستره نزديك ميسر مي شود. با توجه به اينكه براي طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله در مناطق لرزه خيز، نمي توان براي هر محل دستگاه شتابنگار مستقر نمود و در انتظار رويداد زمينلرزه اي در گستره نزديك به آن باقي ماند تا يك ركورد مناسب از جنبش نيرومند زمين فراهم شود، در مناطق لرزه خيز جهان اقدام به طراحي و استقرار شبكه شتابنگاري و لرزه نگاري مي شود تا پس از ركورد جنبش نيرومند زمين از تعداد زيادي از زمينلرزه ها در گستره اين شبكه ها بتوانند با پژوهشهاي متعدد به نتايجي دست يابند كه منتج به تهيه نقشه هاي پهنه بندي لرزه اي شود و پارامترهاي جنبش نيرومند زمين براي هر ساختگاهي برپايه اين نقشه ها پيش بيني و براي بارگذاري زمينلرزه برروي سازه ها از آن بهره گرفته شود.
آموزش مکالمه زبان انگلیسی شبکه آموزش dialog (مجموعه کامل 1 و 2)
این مجموعه 90 قسمتی پرطرفدار که از شبکه آموزش پخش می شد جزو موثرترین و اصولی ترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی است . در این مجموعه سعی شده که با تکنیکهای بسیار قوی ، گرامر و صحبتهای روزمره انگلیسی برای نوآموزان این زبان همه گیر ، آموزش داده شود .
این مجموعه عظیم بهترین و کاملترین آموزش مکالمه است که تاکنون به بازار آمده و تصویری بودن این آموزش باعث می شود که به آسودگی مکالمه زبان انگلیسی را به حافظه بلند مدت خود انتقال داده.
در خلال برنامه سعی میشود با نمایش فیلمها و انیمیشنهای زبان اصلی ، زبان آموز را با لهجه اصیل انگلیسی و آمریکایی آشنا سازد . کلیه متون رد و بدل شده در این مجموعه به هر دو لهجه آمریکایی و بریتیش تلفظ میگردد.

همه ما باید زبان انگلیسی را یاد بگیریم از کودکان تا بزرگسالان

ارسال به سراسر ایران. اول محصول را تحویل بگیرید و سپس وجه آن را پرداخت کنید.
برای خرید روی دکمه خرید پستی کلیک نمایید
سفارش محصول بر روی 23 دی وی دی 34900 تومان :
29 مرداد 1390

دانلود کتاب چشمه های لرزه زا، گسله ها و انواع آن

دانلود کتاب چشمه های لرزه زا، گسله ها و انواع آن
عنوان : کتاب چشمه های لرزه زا، گسله ها و انواع آن
نویسنده : محمدرضا قاسمی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 10
حجم : 321 کیلوبایت

درباره کتاب :
در اين نوشتار، چشمه هاي لرزه زا معرفي مي گردند و گسله ها كه مهم ترين آن ها مي باشند به صورت نسبتا جامع مورد بررسي قرار مي گيرند . علاوه بر تعريف گسله ها، دسته بندي آن ها بر پايه جابجايي نسبي دو سوي سطح گسله، اثرات زمين ريخت شناختي گسله ها، دسته بندي گسله ها بر پايه فعاليت و قابلي ت لرزه خيزي آن ها در نوشتار مورد بحث قرار گرفته است . تعريف نرخ لغزش بر روي گسله ها و دوره بازگشت متوسط زمين لرزه بر روي يك گسله معين در پايان نوشتار آمده است.
29 مرداد 1390

دانلود کتاب جنبش نیرومند زمین و پیش بینی پارامترهای آن

دانلود کتاب جنبش نیرومند زمین و پیش بینی پارامترهای آن
عنوان : کتاب جنبش نیرومند زمین و پیش بینی پارامترهای آن
نویسنده : نویسنده: حسین حمزه لو
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 10
حجم : 698 کیلوبایت

درباره کتاب :
ويژگيهاي جنبش نيرومند زمين براي طراحي ساز ههاو مطالعه خصوصيات چشمه زمي نلرزه از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. ناهمگن بودن ساختمان داخل زمين، لايه ای بودن پوسته، وجود چينها، گسلها، موجهای انعکاسی، شکست مرزی، موجهای تبديل يافته و فرآيند پيچيده کاهندگی بر روی تخمين پارامترهای جنبش نيرومند زمين تاثير می گذارند. با توجه به ويژگيهاي جنبش نيرومند زمين روشهايي براي تخمين آنها معرفي شده است. اين روشها شامل روشهاي تجربي و تئوري مي باشد. در روشهاي تجربي پارامتر جنبش نيرومند زمين به صورت تابعي تجربي از فاصله، بزرگاي، نوع خاك، سازوكار براي منطقه مورد نظر و براساس پارامترهاي جنبش نيرومند زمين بدست آمده از زمين لرزه هاي رويداده در آن منطقه برآورد مي گردد. در صورتي كه در روشهاي تئوري با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به چشمه زمي نلرزه، انتشار امواج بين چشمه و سايت و شرايط ساختگاهي جنبش نيرومند زمين شبيه سازي مي گردد. مزيت روش تئوري بر روش تجربي در اين است كه با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به چشمه، مسير و شرايط ساختگاهي پارامتر جنبش نيرومند زمين با دقت بيشتري تخمين زده م يشود. اثر جهت پذيري كه در روابط تجربي مورد توجه قرار نگرفته است در روشهاي تئوري در نظر گرفته شده است.
28 مرداد 1390

دانلود کتاب فعالیتهای شبکه شتابنگاری در ٣١ سال گذشته

دانلود کتاب فعالیتهای شبکه شتابنگاری در ٣١ سال گذشته
عنوان : کتاب فعالیتهای شبکه شتابنگاری در ٣١ سال گذشته
نویسنده : مهندس حسین میرزائی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 10
حجم : 389 کیلوبایت

درباره کتاب :
اولين دست گاه های شتابن گار در دهه ٣٠ م يلادی طراحی شد و ا ولين شتابنگاشت دن يا در زم ين لرزه ١٩٣٣ لانگ بيچ كاليفرنيا ثبت گرديد . حدود ٤٠ سال بعد با تاس يس شبکه شتابنگاری ايران اول ين شتابنگاشت در تاريخ در ايستگاه /٠١٧ g ١٩٧٣ ، ساعت ٠٠:٢:٤ ) با بيشينه شتابي برابر با /٢/ ١٣٥٢ خورشيدي ( زمين لرزه ٢٤ /١٢/٥ جهرم ب ه ثبت رسيد. تا سال ١٣٧٢ شبکه شتابنگاری ايران دارای ٢٧٦ دستگاه شتابنگار آنالوگ بود و در مرحله دوم توسعه شبکه ، با در نظر گرفتن مع يارهای لرزه زم ينساخت، ز مي ن شناسی ناح ي ه ای ، لرزه خ ي زی، توپوگرافی، زمين شناسی ساختگاهی، خطرپذيری و امكانات محلی نصب دستگاه ها ی ديجيتال آغاز گرديد، و در حال حاضر (مرداد ١٣٨٣ ) تعداد ١٠١٣ دستگاه ديجيتال و ٨٢ دستگاه آنالوگ در کشور آماده به کار می باشد. اين دستگاه ها تا كنون ٤٨٦٥ شتابنگاشت را به ثبت رساند هاند.
آموزش مکالمه زبان انگلیسی شبکه آموزش dialog (مجموعه کامل 1 و 2)
این مجموعه 90 قسمتی پرطرفدار که از شبکه آموزش پخش می شد جزو موثرترین و اصولی ترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی است . در این مجموعه سعی شده که با تکنیکهای بسیار قوی ، گرامر و صحبتهای روزمره انگلیسی برای نوآموزان این زبان همه گیر ، آموزش داده شود .
این مجموعه عظیم بهترین و کاملترین آموزش مکالمه است که تاکنون به بازار آمده و تصویری بودن این آموزش باعث می شود که به آسودگی مکالمه زبان انگلیسی را به حافظه بلند مدت خود انتقال داده.
در خلال برنامه سعی میشود با نمایش فیلمها و انیمیشنهای زبان اصلی ، زبان آموز را با لهجه اصیل انگلیسی و آمریکایی آشنا سازد . کلیه متون رد و بدل شده در این مجموعه به هر دو لهجه آمریکایی و بریتیش تلفظ میگردد.

همه ما باید زبان انگلیسی را یاد بگیریم از کودکان تا بزرگسالان

ارسال به سراسر ایران. اول محصول را تحویل بگیرید و سپس وجه آن را پرداخت کنید.
برای خرید روی دکمه خرید پستی کلیک نمایید
سفارش محصول بر روی 23 دی وی دی 34900 تومان :
\"کارتون \"کارتون \"کارتون \"کارتون
28 مرداد 1390

دانلود کتاب ایالتهای لرزه زمینساختی ایران

دانلود کتاب ایالتهای لرزه زمینساختی ایران
عنوان : کتاب ایالتهای لرزه زمینساختی ایران
نویسنده : نوربخش میرزائی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 20
حجم : 2.60 مگابایت

درباره کتاب :
ايالت لرزه زمينساختي، پهنه اي است كه تحت رژيمهاي ژئوديناميكي كن وني، داراي جايگاه تكتونيكي همانند و الگوي لرز هخيزي يكسان باشد (يي ١و همكاران، ١٩٩٥ ). با توجه به اين مفهوم، ميرزايي و همکاران ( ١٩٩٨ ) ايران را به پنج ايالت لرزه زمينساختي عمدة : ١- البرز - آذربايجان ، ٢- كپه داغ، ٣- زاگرس ، ٤- ايران مركزي و شرق ايران ، و ٥- مكران، تقسيم کرده اند كه خصوصيات عمده آنها به اختصار به صورت زير است.
21 مرداد 1390

دانلود کتاب کاربرد نگاره های ماهواره ای در مطالعات زلزله شناسی

دانلود کتاب کاربرد نگاره های ماهواره ای در مطالعات زلزله شناسی
عنوان : کتاب کاربرد نگاره های ماهواره ای در مطالعات زلزله شناسی
نویسنده : محمد نظریان
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 8
حجم : 818 کیلوبایت

درباره کتاب :
امروزه از دورسنجي و نگاره هاي ماهواره اي استفاده هاي بسياري در ارتباط با علوم زمين انجام مي گيرد . در اين نوشته اشارة مختصري به انواع کاربردهاي نگاره هاي ماهواره اي در ارتباط با بلاياي طبيعي به خصوص زلزله خواهد شد . روش هاي متداولي که جهت مطالعة زلزله از طريق داده هاي ماهواره اي وجود دارند به تف کيک مورد بحث قرار گرفته و نمونه هايي از کارهاي انجام شده در اين ارتباط آورده مي شوند.
21 مرداد 1390

دانلود کتاب مروری بر ایجاد و انتشار امواج لرزه ای

دانلود کتاب مروری بر ایجاد و انتشار امواج لرزه ای
عنوان : کتاب مروری بر ایجاد و انتشار امواج لرزه ای
نویسنده : مهدی رضاپور
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 16
حجم : 573 کیلوبایت

درباره کتاب :
قسمت كوچكي از مقدار انرژي حاصله از تغيير شكل به امواج لرزه اي تبديل ميگردد كه از چشمه به خارج منتشر گشته و آشفتگي را به مناطق دور انتشار ميدهد. در اين مقاله با توضيح مختصر تنش و واتنيدگي، از ارتباط خطي بين تنش و واتنيدگي استفاده شده معادله حركت امواج لرزه اي بيان مي گردد. پس از تشريح انتشار امواج دروني كه همان انتشار انواع آشفتگيها در محيط است انواع امواج دروني از جنبه هاي مختلف مقايسه ميشوند. سپس با اعمال شرايط مرزي يعني پيوستگي تنش و جابجائي در سطوح انفصال براي انتشار امواج دروني در يك محيط لايه اي، چگونگي ايجاد امواج سطحي در سطوح انفصال خصوصا سطح زمين توضيح داده ميشود. مقايسه امواج دروني و افت دامنه در امواج دروني بيشتر از (geometrical spreading) سطحي نشان ميدهد كه بخاطر گسترش هندسي امواج سطحي است لذا امواج سطحي داراي انرژي بيشتر و قدرت تخريب بيشتري هستند. امواج سطحي بعد از وقوع يك زلزله بزرگ چندين بار كره زمين را دور زنند و براي مدت طولاني روي ركورد لرزه نگارها مشاهده ميشوند.
\"فروش
\"آموزش
\"فروش
08 مرداد 1390

دانلود کتاب کانسارهای رسوبی فسفات دار

دانلود کتاب کانسارهای رسوبی فسفات دار
عنوان : کتاب کانسارهای رسوبی فسفات دار
نویسنده : سید افشین مجیدی
نوع : زمین شناسی
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 46
حجم : 1.76 مگابایت

درباره کتاب :
کانسارهای رسوبی فسفات دار
PHOSPHATE SEDIMETARY OREDEPOSITE
08 آذر 1389

دانلود کتاب جو زمین ساختار و ترکیب باد و فشار هوا

دانلود کتاب جو زمین ساختار و ترکیب باد و فشار هوا
عنوان : کتاب جو زمین ساختار و ترکیب باد و فشار هوا
نویسنده : الهه خسروی
نوع : زمین شناسی
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 19
حجم : 589 Kb

درباره کتاب :
بسیاري از مردم پوشش اطراف زمین را که جو نامیده می شود به مشابه پوششی تحت عنوان اقیانوس هوا می شناسند که زمین را احاطه کرده است . آنچه که بر روي کره زمین حیات را مقدور ساخته است ارتباط منظم بین اعضاي تشکیل دهنده پوشش با طبقات مختلف است که این طبقات وظیفه بسیار مهم در ایجاد و ادامه حیات دارا می باشند ، به طوري که حذف هر لایه موجب تحول و دگرگونی در طبقات دیگر و تغییر کامل مکانیسم فعلی می شود. جو زمین بنا به ترکیبات، عکس العمل هاي شیمیایی، یونیزاسیون، دما و فشار و ... بر حسب ارتفاع طبقه بندي می شود. پدیده هایی نظیر حرارت، فشار و بادها، بارندگی و... عناصر اقلیمی هستند که تحت تاثیر عوامل اقلیمی نظیر عرض جغرافیایی، دوري و نزدیکی به دریاها، ارتفاع، ناهمواریها و جهت آنها، زنجیره هاي پرفشار و کم فشار و اشکال مختلف جغرافیایی می باشند.
Next Prev

Copyright 2012 - IRANMEET.COM
کلیه مطالب متعلق به وب سایت ایران میت می باشد و کپی برداری از مطالب تنها با مجوز کتبی از مدیر وب سایت میسر می باشد.